Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021 της Ε.Ε.Χ.Ο.

(όπως αυτό προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες των μελών της στις 3 Νοεμβρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα):

Πρόεδρος: Ιωάννης Καραϊτιανός
Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Κατσούλης
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στάμου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Αλεξίου
Μέλη:  Κωνσταντίνος Μαυραντώνης, Κωνσταντίνος Ντάτσης, Κωνσταντίνος Τούτουζας

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ανακηρύχθηκε ομόφωνα ως Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Ο. ο τ. Αντιπρόεδρος κ. Διονύσιος Βώρος.