Πρόγραμμα του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής Ογκολογίας,
31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

Πατήστε εδώ για να δείτε το τελικό πρόγραμμα του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής Ογκολογίας που θα διοργανωθεί στις 31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα.