Πανελλήνια Συνέδρια Ε.Ε.Χ.Ο.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Νοέμβριος 2019

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Νοέμβριος 2019

Στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr, Facebook: Global Events θα είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το συνέδριο.

Αρχεία (PDF):

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 17-20 Δεκεμβρίου 2015

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 17-20 Δεκεμβρίου 2015

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 5-8 Δεκεμβρίου 2013

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 5-8 Δεκεμβρίου 2013

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 4-6 Φεβρουαρίου 2011

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 4-6 Φεβρουαρίου 2011

Αρχεία (PDF):

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 9-11 Μαΐου 2008

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 9-11 Μαΐου 2008

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 11-13 Νοεμβρίου 2005

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 11-13 Νοεμβρίου 2005

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2003

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2003

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα

Ο: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο “Ο Άγιος Σάββας”

Πρόεδρος του Συνεδρίου: Γεώργιος Ραμαντάνης

Γεν. Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής: Εμμανουήλ Παναγόπουλος

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 25-27 Μαΐου 2001

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 25-27 Μαΐου 2001