Επιστημονικές εκδηλώσεις

Διεθνής Πρωτοβουλία All.Can για τη βελτίωση της Ογκολογικής περίθαλψης, 21 Φεβρουαρίου 2019

Διεθνής Πρωτοβουλία All.Can για τη βελτίωση της Ογκολογικής περίθαλψης, 21 Φεβρουαρίου 2019

Ιστοσελίδα

https://ellok.org/all-can/

Κοινή Ημερίδα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, 10 Φεβρουαρίου 2018

Κοινή Ημερίδα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, 10 Φεβρουαρίου 2018

Αρχείο (PDF):