Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021

(όπως αυτό προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες των μελών της στις 3 Νοεμβρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα):

Πρόεδρος: Ιωάννης Καραϊτιανός
Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Κατσούλης
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στάμου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Αλεξίου
Μέλη: Κωνσταντίνος Μαυραντώνης, Κωνσταντίνος Ντάτσης, Κωνσταντίνος Τούτουζας

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ανακηρύχθηκε ομόφωνα ως Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Ο. ο τ. Αντιπρόεδρος κ. Διονύσιος Βώρος.

Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

Πρόεδρος: Ιωάννης Καραϊτιανός
Αντιπρόεδρος: Διονύσιος Βώρος
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τούτουζας
Ταμίας: Ηρακλής Κατσούλης
Μέλη: Δημήτριος Θεοδώρου, Ιωάννης Κακλαμάνος, Κωνσταντίνος Στάμου