Συνέδρια

Τα πανελλήνια συνέδρια της Εταιρείας μας

Hellenic Surgical Oncology

Το περιοδικό που εκδίδει η Εταιρεία μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας.

Λίγα λόγια για εμάς

Η Χειρουργική αποτελεί παραδοσιακά την πρώτη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Για περισσότερες από τρεις χιλιετίες και μέχρι πρότινος αποτελούσε τη μοναδική μορφή θεραπείας του. Σήμερα αποτελεί το βασικό πυλώνα της θεραπείας του καρκίνου μαζί με την Ακτινοθεραπεία και τη Χημειοθεραπεία.

Βασικοί Σκοποί της Ε.Ε.Χ.Ο.

 • Η προαγωγή της μελέτης και της έρευνας σε θέματα σχετικά με τη χειρουργική αντιμετώπιση των όγκων
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιστημόνων που ασχολούνται με την Ογκολογία
 • Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και νεότερων μεθόδων θεραπείας του καρκίνου

Δραστηριότητες της Ε.Ε.Χ.Ο.

 • 13 Πανελλήνια Συνέδρια με ευρεία διεθνή συμμετοχή
 • Συμμετοχή και συνδιοργάνωση των Πανελληνίων Ογκολογικών Συνεδρίων σε συνεργασία με τις συναφείς επιστημονικές εταιρείες (ΕΟΠΕ, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία)
 • Πλήθος εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και άλλων επιστημονικών εταιρειών
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην ESSO (European Society of Surgical Oncology)
 • Εκδότης του περιοδικού Hellenic Surgical Oncology

Ιδιαίτερα Ενδιαφέροντα – Δράσεις της Ε.Ε.Χ.Ο.

 • Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών
 • Καθιέρωση Ογκολογικών Συμβουλίων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων της Παθολογίας Ογκολογίας, της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και της Χειρουργικής Ογκολογίας για την ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου
 • Γηριατρική Ογκολογία
 • Η θεραπεία του καρκίνου απαιτεί τη συνεργασία ευρείας ογκολογικής ομάδας

Χειρουργική Ογκολογία

Αν και έχει εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή του ΚεΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) με την υπ’ αριθμ. 13 Απόφαση της 238ης Ολομέλειας/6-12-2012 του ΚεΣΥ, δυστυχώς ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί η ιατρική εξειδίκευση της Χειρουργικής Ογκολογίας στη χώρα μας.

Η αναγνώριση αυτή παραμένει βασικός στόχος της Εταιρείας μας γιατί πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση των καρκινοπαθών ασθενών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας έχει θέσει μια σειρά από στόχους για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας, οργανώνοντας δράσεις τόσο για την εκπαίδευση των Χειρουργών Ογκολόγων σχετικά με τις εξελίξεις στη χειρουργική των όγκων, όσο και για την ενημέρωση του κοινού, των ασθενών και των οικογενειών τους για τα θέματα του καρκίνου.

Το 2019 θα πραγματοποιηθεί το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας μας, το οποίο θα πλαισιώνεται από επιστήμονες υψηλού κύρους και αξιόλογη θεματολογία και είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από αυτό θα εξαχθούν σημαντικά αποτελέσματα για την προαγωγή και πρόοδο της Επιστήμης της Χειρουργικής Ογκολογίας.