ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ESMO)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ (ACS)

ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ESSO)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                                      
Το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Περιέχει πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό σε θέματα νεοπλασιών. Περιέχει επίσης πληροφορίες για νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα  και ενεργά ερευνητικά πρωτόκολλα.

 

Η Ευρωπαϊκή οργάνωση για την έρευνα και την θεραπεία του καρκίνου. Κλινικές οδηγίες, βιβλιογραφία και πληροφορίες για ερευνητικά πρωτόκολλα της EORTC.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της NSABP. Πληροφορίες για τα πρωτόκολλα και αποτελέσματα ερευνών.

 

Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ